Strona główna

Ślubowanie Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-06

Ślubowanie Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

6 grudnia 2010r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Grzegorz Powązka, który po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku obrad poprosił o odczytanie protokołu z wyborów Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 listopada 2010r.

Następnie Wójt Marek Chmielewski, wybrany w I turze (ponad 72% oddanych głosów), otrzymał z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na Urząd Wójta Gminy Dzierżoniów i złożył uroczyste ślubowanie. Serdeczne gratulacje i życzenia złożyli nowo wybranemu Wójtowi wszyscy obecni na sesji z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Rady na czele. Wójt Marek Chmielewski otrzymał również gratulacje od obecnego na sesji Grzegorza Kosowskiego Burmistrz Miasta i gminy Niemcza.

Kolejnym punktem porządku dziennego było podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" Okolicznościowe podziękowania i drobne upominki, z rąk Wójta Marka Chmielewskiego i koordynatora projektu Bożeny Pompy, otrzymali wyróżnieni uczniowie i przedstawiciele placówek oświatowych zaangażowanych w kampanię.

W dalszej części Rada Gminy przyjęła uchwały powołujące Przewodniczących i Komisje Stałe Rady Gminy. W jawnym głosowaniu Rada zdecydowała, że funkcje :

  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objął radny Józef Świtalski,
  • Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów- radny Adam Jan Mak,
  • Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - radny Tadeusz Mikoś,
  • Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska - radna Grażyna Pięt,
  • Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku - radna Edyta Mulka - Gonera.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy, które zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Jesteśmy przekonani, że praca nowej Rady będzie owocna, skuteczna i służyć będzie dobru wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Ślubowanie Wójta Gminy DzierżoniówŚlubowanie Wójta Gminy DzierżoniówŚlubowanie Wójta Gminy DzierżoniówŚlubowanie Wójta Gminy DzierżoniówŚlubowanie Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony