AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-06

Oferta Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" na realizację zadania publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

30 listopada b.r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" na realizację zadania publicznego p.n. "Opracowanie i druk kalendarzyka promocyjnego na rok 2011".

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w/w oferta poczynając od dnia 6 grudnia 2010r. zostaje umieszczona na okres 7 dni w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej- http://www.ugdzierzoniow-bip.pbox.pl/public/
  2. w siedzibie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów - http://www.ug.dzierzoniow.pl/page/index.php
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

pobierz >> ofertę Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"

powrót do poprzedniej strony