Strona główna

I uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy Dzierżoniów.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-03

I uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy Dzierżoniów.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Witamy, gratulujemy i...pracujemy Takim właśnie hasłem mieszkańcy Mościska podjęli wszystkich przybyłych na pierwsze posiedzenie Rady Gminy VI kadencji, które odbyło się 1 grudnia 2010 r. w Sali Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku.

Uroczysta sesja poprzedzona została mszą św. odprawioną w intencji samorządu i wspólnoty mieszkańców w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Mościsku. Uczestniczyły w niej władze Gminy, radni wybrani w wyborach samorządowych, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz mieszkańcy.

Obrady sesji otworzył i zaproszonych gości przywitał Przewodniczący Rady Gminy V kadencji Adam Jan Mak.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Pieszczoch, przekazał informację o wynikach wyborów samorządowych, a następnie wręczył zaświadczenia o wyborze radnym Rady Gminy Dzierżoniów.

Przewodnictwo obrad powierzono Radnemu Seniorowi, który po stwierdzeniu kworum poprosił nowo wybranych radnych o złożenie ślubowania.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji i jego zastępcy. W wyniku głosowania, obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji, powierzono panu Grzegorzowi Powązce. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego będzie pełniła pani Jolanta Pindera.

Poniżej przedstawiamy skład Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji:

 1. Grzegorz Franciszek Powązka - przewodniczący
 2. Jolanta Pindera - zastępca przewodniczącego
 3. Agnieszka Anklewicz
 4. Edyta Mulka-Gonera
 5. Anna Kwiatkowska
 6. Ewa Żuchowska -Toboła
 7. Elżbieta Tokarska
 8. Grażyna Pięt
 9. Grażyna Ziernik
 10. Adam Jan Mak
 11. Piotr Śliwa
 12. Janusz Szozda
 13. Tadeusz Mikoś
 14. Marian Nowak
 15. Józef Świtalski

Tuż po ukonstytuowaniu się Rady Gminy, gratulacjach dla nowego Przewodniczącego i jego zastępczyni, oraz podziękowaniach dla ustępującego Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji Adama Jana Maka wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy. Było ono ostatnim punktem obrad I uroczystej sesji Rady Gminy VI kadencji.

I uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy DzierżoniówI uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony