AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-02

Kolejny etap e-Vity zakończony

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 29 listopada bieżącego roku, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ukazała się informacja o wynikach preselekcji w ramach naboru do Działania 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".

W ramach tego Działania Gmina Dzierżoniów - Lider Projektu wraz z 5 gminami partnerskimi ubiegała się o dofinansowanie zadania pn. "Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej e-Vita - Inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Bardo", mającego na celu ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców ww. gmin.

W ramach aplikowania o środki gminy partnerskie muszą przejść długą drogę od momentu złożenia dokumentacji do otrzymania środków. Początkowo złożony został skrócony wniosek w trybie systemowym. Następnie przeprowadzone zostały dwa etapy preselekcji. Początkowo o środki starało się 14 gmin lub ich związków, z czego Urząd Marszałkowski odrzucił 1 projekt z powodu uchybień formalnych. Następnie, w ramach drugiego etapu zakończonego 29 listopada, została przeprowadzona ocena punktowa przedstawionych projektów. W ramach tego etapu wybranych zostało 7 projektów, z czego wniosek gminy Dzierżoniów został sklasyfikowany na 3 miejscu. Znalezienie się na liście wybranych projektów umożliwia naszej gminie udział w dalszym postępowaniu aplikacyjnym.

Obecnie gmina, jako lider projektu, czeka na ogłoszenie terminu naboru wniosków, w ramach którego wybranych beneficjentów będzie mogło złożyć rozbudowaną wersję wniosku wraz wymaganymi załącznikami. Następnie projekty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski i mogą być poddane weryfikacji przez Komisję Europejską, która ma przeprowadzić tzw. notyfikację. Art. 87 ust.1 Traktatu Wspólnoty Europejskiej wraz z późniejszym ustawodawstwem krajowym wprowadzają pojęcie pomocy publicznej, które pozwala oceniać gminy jako przedsiębiorców świadczących usługi, w tym przypadku teleinformatyczne. Wsparcie dla przedsiębiorców jest na innym poziomie dofinansowania, niż te dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ocenione przez Komisję wnioski wraz z nakreślonymi kryteriami ich realizacji, zostaną ponownie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli poziom dofinansowania zostanie utrzymany na poziomie 83,81% i uzyska akceptację, gmina Dzierżoniów - lider projektu podpisze wraz z partnerami umowę, która umożliwi realizację projektu.

powrót do poprzedniej strony