AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-02

Informacja dla mieszkańców gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Szanowni Państwo!

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadach śniegu przypominam wszystkim Państwu będącymi właścicielami lub zarządcami budynków o obowiązku należytego utrzymania stanu technicznego posesji, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - prawo budowlane / Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ to właśnie na właścicielach i zarządcach budynku spoczywa obowiązek odśnieżania dachów i elewacji. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i odśnieżanie ciągów komunikacyjnych.

Proszę wszystkich Państwa o spełnianie tego obowiązku i zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych prac.

Z poważaniem
Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony