AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-10-31

12 listopada rusza rekrutacja do Klubu Senior+

aktualności Gmina Dzierżoniów

Klub SENIOR+ w Piławie Dolnej rozpocznie działalność już w grudniu. Dla seniorów przygotowano ciekawą ofertę zajęć. Będą mogli m.in. uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych.

Placówka z siedzibą przy ul. Błotnistej 12 w Piławie Dolnej funkcjonuje w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Klub będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dzierżoniów w wieku 60 lat i więcej. Celem powstania tego wyjątkowego miejsca jest m.in. rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. W Klubie Senior + uczestnicy będą mieli też możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie.

Nabór do Klubu Seniora rozpocznie się 12 listopada 2019 r. i będzie trwał do 20 listopada 2019 r. (do 15:00). Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 7:30 do 15:00, w siedzibie OPS przy ulicy Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. Placówka dysponuje 25 miejscami dla seniorów. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Aktywny senior to osoba, która ma kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które go dotyczą. Dzięki temu społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program "Senior-WIGOR") wprowadzony został w 2015 r. Polega na wsparciu tworzenia placówek typu "Senior+", w tym Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+" przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych.

Celem głównym projektu, polegającego na utworzeniu Klubu Senior+ w Pilawie Dolnej, jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+/Klubu Senior+".

powrót do poprzedniej strony