AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-05-14

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2007

aktualności Gmina Dzierżoniów

Po raz kolejny gmina Dzierżoniów przystąpiła do programu "Zachowaj Trzeźwy Umysł" organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja "Trzeźwy Umysł".

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli, sprzedawców alkoholu i kierowców. Przesłane pomoce dla szkół podstawowych i gimnazjum zostały podzielone według kategorii wiekowych. Podnoszeniu wiedzy pro?laktyczno-edukacyjnej dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej służą scenariusze zajęć praktycznych. Patronat na szczeblu gminnym objął wójt Marek Chmielewski, przekazując szkołom z terenu gminy środki na realizacje kampanii.

 1. Gimnazjum Gminne im. księdza Jana Melca otrzymało 400 zł
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie otrzymało 800 zł
 3. Szkoła Podstawowa w Uciechowie otrzymało 710 zł
 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mościsku otrzymało 400 zł
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach otrzymało 400 zł
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej otrzymało 1.000 zł
Razem: 3.710 zł

Każda ze szkół będzie realizowała wybrane przez siebie konkursy np.:

 1. Sprawdzam i wybieram. Dobrze się bawię.
 2. Poznaje siebie i innych. Dobrze się bawię.
 3. Lubię sport. Dobrze się bawię
 4. Międzyklasowy konkurs plastyczny na plakat o tematyce profilaktycznej.
 5. Za kółkiem zachowaj trzeźwy umysł - akcja skierowana do kierowców
 6. Sport zamiast - szkolny dzień sportu, miniolimpiada.
 7. Uciekaj przed nałogiem - rajd rowerowy.
 8. Wiem i umiem dobrze się bawić - konkurs plastyczny.
 9. Wycieczka w Góry Sowie
 10. Festyn środowiskowy
 11. Wyjazd na "Zieloną Szkołę"

Koniec akcji i konkursów zaplanowany jest na 30 czerwca 2007 r. Dla zwycięzców konkursów w ramach kampanii, jak co roku czekają nagrody zarówno na szczeblu Fundacji jak i gminnym.

powrót do poprzedniej strony