AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-10-28

Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 października 2010r w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Obrady otworzył przewodniczący Rady pan Adam Jan Mak. W bogatym porządku obrad znalazło się m.in. głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie :

  1. Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  2. Stypendiów dla sportowców z terenu Gminy Dzierżoniów osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w kraju i na świecie.
  3. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  4. Zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2010.
  5. Określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości.

Zebrani wysłuchali także raportu o działalności gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 przygotowanym przez starszego inspektora oświaty panią Krystynę Skowrońską.

Niecodziennym i ważnym wydarzeniem na Sesji była obecność pani Teresy Starzec mieszkanki Piławy Dolnej dwukrotnej złotej medalistki w wyścigach wózków sportowych. Wójt Gminy Dzierżoniów, Marek Chmielewski w imieniu własnym i wszystkich zebranych złożył na ręce Mistrzyni gratulacje, informując jednocześnie o trwających aktualnie pracach nad konstrukcją budżetu na rok 2011, oraz projektem uchwały Rady Gminy w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, co da Gminie w przyszłości instrumenty prawne pozwalające na pomoc i przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.

powrót do poprzedniej strony