AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-10-19

Odbiór wyremontowanego odcinka drogi z Piławy Górnej do Owiesna

aktualności Gmina Dzierżoniów

W 2003 roku została całkowicie zamknięta trasa łącząca Piławę Górną z Owiesnem. Krok ten podyktowany był jej fatalnym stanem technicznym, olbrzymią ilością przełomów, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników.

Remont drogi wiązał się z ogromnymi nakładami finansowymi, które przekraczały możliwości powiatu. Dzięki współpracy Powiatu i Gminy Dzierżoniów w 2010 roku przeprowadzono remont, który w znaczący sposób przyczynił się do poprawy nawierzchni i umożliwił otwarcie tego odcinka dla pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony. Ograniczenie to było konieczne, aby zapobiec ponownej degradacji potrójnie utwardzonej nawierzchni. Koszt remontu zamknął się kwotą 700 tys.zł z czego 200 tys stanowi wkład Gminy Dzierżoniów. Kruszywo dostarczyła firma Dolnośląskie Surowce Skalne. Droga łącząca Owiesno i Piławę Dolną także zostanie w tym roku wyremontowana. Na dwukilometrowym odcinku w Owieśnie będzie ułożona nakładka, a na długości 2,6 km zlikwidowane zostaną wszystkie powstałe po zimie przełomy.

powrót do poprzedniej strony