Strona główna

Internet na terenie Gminy Dzierżoniów. Podpisano porozumienie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-10-05

Internet na terenie Gminy Dzierżoniów. Podpisano porozumienie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W poniedziałek 4 października zamknięty został kolejny etap prac związanych z realizacją projektu e-Vita Inter@ktywne gminy.

Na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy podpisana została umowa partnerska pomiędzy gminami wchodzącymi w skład projektu: Gmina Dzierżoniów - Lider Projektu, Bardo, Niemcza, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie oraz Ziębice.

W następstwie podpisania umowy przez wójta Marka Chmielewskiego - lidera projektu e-Vita, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu mającego na celu zapewnienie równego i nieograniczonego dostępu wszystkim mieszkańcom gmin do szybkiego Internetu. Projekt zostanie zrealizowany przy założeniu, iż wnioskowany poziom dofinansowania, na pułapie 85%, zostanie zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Równolegle z umową partnerską podpisany został list intencyjny z Telekomunikacją Polską SA, który zakłada współpracę przy projekcie i umożliwia wykorzystanie linii światłowodowych TP SA dla potrzeb zadania. Dodatkowo partnerstwo z tak dużą instytucją daje gminie komfort pracy nad koncepcją sieci z najlepszymi ekspertami.

Realizacja inwestycji umożliwi korzystanie z bezpłatnego dostępu do sieci w miejscach publicznych jak szkoły, czy biblioteki. Dodatkowo projekt zakłada zamontowanie tzw. PIAP-ów, czyli publicznych punktów dostępu do Internetu, z których każdy mieszkaniec będzie mógł również bezpłatnie korzystać.

Obecnie wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna na terenie naszej gminy nie spełnia wymogów szybko rozwijającej się branży telekomunikacyjnej. Dużym problemem jest fakt, iż dostawcy Internetu nie inwestują w nową sieć na terenach wiejskich. Wiąże się to z dużymi kosztami budowy, szczególnie na terenach podgórskich. W tym miejscu pojawia się przestrzeń dla instytucji publicznych, które na równi z operatorami komercyjnymi mogą świadczyć usługi, a dodatkowo nie muszą stawiać na pierwszym miejscu rentowności przykładowego przedsięwzięcia. Oprócz darmowego dostępu w miejscach publicznych projekt e-Vita zakłada możliwość wykupienia przez mieszkańców połączenia internetowego. Rozwiąże to problem braku dostępu oraz jakości oferowanych usług.

powrót do poprzedniej strony