Strona główna

Europejska nagroda uwieńczeniem naszej pracy...

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-09-28

Europejska nagroda uwieńczeniem naszej pracy...

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trzy wrześniowe dni ostatniego weekendu, liderzy grup Odnowy Wsi, członkowie stowarzyszeń z terenu Gminy Dzierżoniów oraz gospodarze Gminy z wójtem Markiem Chmielewskim, spędzili we włoskim Tyrolu w miejscowości Sand in Taufers.

Brali udział w konferencji podsumowującej tegoroczną edycję konkursu ogłoszonego przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Wspólnie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i dr Bogusławem Wijatykiem, Dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, odebrali prestiżowe wyróżnienie za "imponującą energię społeczną i prowadzenie wielu fascynujących, wzajemnie się uzupełniających projektów mających na celu pielęgnowanie wiejskiej kultury i tradycji". Dołączyli tym samym do elitarnego grona 30 regionów europejskich, w których działania oddolne przynoszą wymierne efekty, znacząco wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i najpełniej wpisują się w motto konkursu: Nowa energia dla dobrej współpracy.

Barwne stoisko promocyjne, przygotowane specjalnie na tę uroczystość, przyciągało wielu gości. Kusiło smakami i zapachami produktów regionalnych charakterystycznych dla naszej Gminy.

Wywiązywały się rozmowy, klimat sprzyjał naturalnej i niepowtarzalnej okazji do wymiany cennych doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, podpatrywania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.

Spotkanie, w którym brali udział pozwoliło im dokładniej zaobserwować różnorodność i specyfikę obszarów objętych procesem Odnowy Wsi w Europie. Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez mieszkańców naszej Gminy, stając się równoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE zyskało możliwość uczestnictwa w sieci instytucjonalnej, międzynarodowej współpracy na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich, co na okres 2007-2013 zostało podniesione przez Komisję Europejską do rangi obowiązującej zasady.

Dzięki wstąpieniu Dolnego Śląska do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE otwierają się przed nami perspektywy udziału w projektach międzynarodowych i realnie wzrastają szanse wzmocnienia pozycji naszego kraju w strukturach ARGE i uzyskania cennych rozwiązań w polityce regionalnej wobec obszarów wiejskich. Na mapie sukcesów zaznaczyliśmy już na stałe swój ślad, o czym świadczą słowa jurorów uzasadniające werdykt:

"Gmina Dzierżoniów wywarła na nas nad wyraz pozytywne wrażenie. Gmina zachwyca zasługującą na uwagę ENERGIĄ SPOŁECZNĄ i ujmuje strukturą wielu różnorodnych, wzajemnie ze sobą powiązanych projektów o ponadregionalnym znaczeniu. Są wśród nich Izby Pamięci Regionalnej, szkoły i nowopowstałe obiekty sportowe. Służą one zachowaniu i pielęgnacji tradycji kultury i dziedzictwa regionu, są przykładem nowoczesnego budownictwa naturalnie wkomponowanego w kulturę krajobrazu i niewątpliwie przekładają się na podniesienie jakości życia mieszkańców. Na najwyższe uznanie zasługuje ich ogromne zaangażowanie i wkład pracy przy realizacji projektów przekładającymi się na wybitne osiągnięcia i imponujący sukces".

powrót do poprzedniej strony