Strona główna

Trwa remont wałów w Mościsku i Nowiźnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-09-09

Trwa remont wałów w Mościsku i Nowiźnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Długo oczekiwany remont wałów przeciwpowodziowych na rzece Piława w miejscowościach Nowizna i Mościsko wszedł w etap realizacji.

Zakres robót obejmuje podwyższenie wału poprzez nadbudowę korpusu ziemnego, rozbiórkę istniejącego muru kamiennego i budowę po jego trasie nowego muru, budowę na koronie istniejącego wału muru kamiennego, podwyższenie korony istniejące muru. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO- WOD" Sp. z o.o. ul. Towarowa 12-14, Świdnica. Koszt inwestycji ma zamknąć się kwotą 17 103 905,82 zł, a zakończenie prac przewidziane jest na kwiecień 2013 r.

Wykonane prace znacząco zmniejszą prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego w w/w miejscowościach.

powrót do poprzedniej strony