Strona główna

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-08-13

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki (odcinek II).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek II od km 22+458,37 do km 28+333,1”.


powrót do poprzedniej strony