AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-08-10

Apel o pomoc dla powodzian

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zwraca się z prośbą o pomoc dla mieszkańców miejscowości Radomierzyce w Gminie Zgorzelec, w 95% zalanej przez wodę. Potrzebne są środki czystości, woda pitna, żywność i pieczywo paczkowane.

Dary rzeczowe prosimy przekazywać do sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Dzierżoniów (z wyjątkiem Mościska, gdzie pomoc jest przyjmowana w budynku szkoły) do dnia 18 sierpnia 2010r. Pomoc rzeczowa przyjmowana jest również w Urzędzie Gminy Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy urzędu.

Możliwa jest też pomoc pieniężna. Wpłaty można dokonać na konto Urzędu Gminy Zgorzelec: PKO BP S.A. 03 1020 2137 0000 9802 0010 1022 z dopiskiem „RADOMIERZYCE”. Dzielmy się z tymi, którzy w krótkiej chwili stracili dorobek życia. Za każdą formę pomocy bardzo dziękujemy.

powrót do poprzedniej strony