Strona główna

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-01-17

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na pierwszym posiedzeniu 8 stycznia 2007 roku członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów wybrali zastępcę przewodniczącego. Został nim Tomasz Włodek. Skład komisji ustali radni podczas trzeciej sesji 20 grudnia 2006. Przewodniczącym został Jan Wypych, a pozostałymi członkami Grażyna Pięt, Jolanta Pindera, Marian Nowak oraz Józef Świtalski.

Od 9 stycznia 2007 roku pracom Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów przewodniczy Grzegorz Powązka, a rolę zastępcy pełni Jan Wypych. Pozostali radni gminy wchodzący w skład tej komisji to: Tadeusz Popielarz, Adam Jan Mak i Józef Świtalski.

Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Dzierżoniów została 10 stycznia 2007 roku Edyta Mulka-Gonera, a zastępcą Tadeusz Mikoś. W skład komisji wchodzą jeszcze Jolanta Pindera, Marian Nowak i Marcin Kostuś.

Na posiedzeniu 11 stycznia 2007 roku Komisja Ładu i Porządku Gminy Dzierżoniów wyłoniła ze swojego składu przewodniczącego w osobie Tomasza Włodka i jego zastępcę, którym został Grzegorz Powązka. Trzecim członkiem komisji jest Edyta Mulka-Gonera.

Podczas obrad 16 stycznia 2007 roku członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dzierżoniów wybrali przewodniczącego i zastępcę. Pracom tej komisji będzie przewodniczył Tadeusz Popielarz, a zastępowała go Grażyna Pięt. Pozostali członkowie to Ewa Żuchowska-Toboła, Adam Jan Mak i Tadeusz Mikoś.

powrót do poprzedniej strony