AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-07-09

Trwa budowa kanalizacji zagrodowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W maju br. rozpoczęła się budowa 82 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżoniów w ramach przyjętego "Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów – Etap I", realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."

Projekt "Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie gminy Dzierzoniów-Etap I" o wartości 1 444 370,76 zł został dofinansowany kwotą 886 287,00 zł z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej, lub jej budowa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Prace budowlane prowadzone są przez konsorcjum firm: PHU EKO-LIDER Marcin Urbaniak, PROTEX T.E.C Poprad s.r.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja inwestycji potrwa do końca czerwca 2011 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie przebiegała w dwóch etapach, tj.:
Rok 2010 – budowa 36 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Mościsko, Józefówek, Jodłownik;
Rok 2011 – budowa 42 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Piława Dolna, Dobrocin, Roztocznik, Marianówek.

Ponadto Gmina Dzierżoniów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie II naboru wniosków w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania kolejnych domostw i gospodarstw indywidualnych do udziału w "Programie budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów – Etap II"

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w "Programie budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów – Etap II" można otrzymać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok nr 205) lub pod nr tel. 74/832-56-86.

powrót do poprzedniej strony