AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-07-06

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów zachęca mieszkańców z gminy Dzierżoniów, do skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie można uzyskać przystępując do "Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów - II Etap", przyjętego przez Radę Gminy Dzierżoniów. Program będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warunki przystąpienia do Programu:

  1. złożenie wniosku na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu;
  2. zaakceptowanie warunków umowy użyczenia części działki niezbędnej do wykonania oczyszczalni ścieków na rzecz Gminy i jej podpisania przez właściciela, współwłaścicieli (w tym wspólnoty mieszkaniowe) lub użytkowników wieczystych;
  3. wpłata depozytu w wysokości uzależnionej od wielkości oczyszczalni ścieków objętej wnioskiem (od 2 500 zł) w kasie Urzędu Gminy Dzierżoniów lub na konto 94109023010000000111413157;

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można składać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w terminie od dnia 7 lipca do 30 lipca 2010 r.

O zakwalifikowaniu do Programu będzie decydowała kolejność złożenia kompletnych wniosków !!!

Szczegółowe informacje oraz wnioski na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu można otrzymać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok nr 205) lub pod nr tel. 74/832-56-86.

Wójt Gminy Dzierżoniów
(-) Marek Chmielewski


zarządzenie Wójta Gminy Dzierżoniów
pobierz wniosek
pobierz umowę użyczenia
pobierz oświadczenie

powrót do poprzedniej strony