AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-06-16

VI Gminny Konkurs Ekologiczny

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już po raz szósty Urząd Gminy Dzierżoniów zorganizował konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów.

VI Gminny Konkurs Ekologiczny odbył się 15 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Tuszynie. Celem konkursu było m.in. propagowanie proekologicznych postaw, przekonań i poglądów wobec problemów ochrony środowiska i przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o środowisku, jego zasobach i zagrożeniach wynikających z działalności człowieka. Uczestnicy konkursu rozwiązali test wiedzowy z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Wyłoniono trzech laureatów: I miejsce zajął Patryk Bielski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach, II miejsce - Wioletta Motyka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, III miejsce - Damian Nalewajk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy odwagi zmierzenia się z niełatwymi pytaniami.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do wzięcia udziału w konkursie i którzy wkładają ogromny trud w propagowanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów.

powrót do poprzedniej strony