Strona główna

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-04-17

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Do 30 czerwca Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, łubin, groch siewny, bobik, wyka siewna, ziemniak.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów wynoszą: 50 zł (zboża), 60 zł (strączkowe), 300 zł (ziemniaki). Dopłata przysługuje: producentom rolnym w ramach pomocy de minimis oraz producentom rolnym, którzy z powodu suszy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach w wysokości nie mniejszej niż 30%.

Wniosek o dopłatę należy złożyć w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30. Niezbędnym załącznikiem jest faktura zakupu materiału siewnego. Przed złożeniem wniosku należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej www. arr.gov.pl. Więcej informacji pod numerami telefonów: 071/33-50-160 lub 022/661-72-72.

powrót do poprzedniej strony