Strona główna

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-06-15

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów.

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 9 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i Gminą Dzierżoniów reprezentowaną przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbietę Rudnicką.

Umowa dotyczy realizacji projektu systemowego pod nazwą "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów" i skierowany jest do 9 bezrobotnych z terenu gminy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja beneficjentów poprzez realizację kontraktów socjalnych. Wartość projektu zamyka się kwotą 72.000,-zł z czego 7.560,-zł to wkład własny Gminy.

powrót do poprzedniej strony