AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-06-09

Nabór na II turę robót publicznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  1. Długotrwale bezrobotni,
  2. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  3. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

Preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów.

Podania o przyjęcie do pracy powinny zawierać datę i miejsce urodzenia oraz uzasadnienie. Podania należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 122 Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 w terminie do 18.06.2010 r.

Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz sytuacji rodzinnej i materialnej. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74/832 56 84 lub 74/832 56 86

Wójt Gminy Dzierżoniów
/ - / Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony