Strona główna

Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-04-17

Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia, że przeznaczono środki na dofinansowanie „Zielonych Szkół”, wypoczynku letniego i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów.

Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów ul. Szkolna nr 14, pokój nr 14 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 16.oo ). Kompletne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2007r.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 07.05.2007r.
Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 831-66-76 i 831-82-30 (pok. nr 14).

powrót do poprzedniej strony