Strona główna

Pieniądze na przebudowę Domku Myśliwskiego zdobyte dzięki współpracy z LGD „Ślężanie”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-05-17

Pieniądze na przebudowę Domku Myśliwskiego zdobyte dzięki współpracy z LGD „Ślężanie”

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przygotowywana jest umowa dla Gminy Dzierżoniów o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na „Przebudowę Domku Myśliwskiego w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej wraz z infrastruktura towarzyszącą – etap I”.

Wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, został złożony w grudniu 2009 do Lokalnej Grupy Działania Ślężanie”. Koszt projektu to 188.432,44 zł a dofinansowanie wynosi 127.423,00 zł. Projektowana przebudowa będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych, które przystosują budynek do funkcji świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz do planowanej funkcji schroniska turystyki aktywnej z możliwością noclegu i przygotowania we własnym ciepłych napojów oraz posiłków przez turystów przybywających do schroniska.

powrót do poprzedniej strony