Strona główna

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-30

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Milion złotych od Fundacji Most the Most to efekt podpisanej wczoraj umowy pomiędzy Fundacją i gminą Dzierżoniów na dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego pałacu - zwycięzcy pilotażu konkursu "Nasz Zabytek" w województwie dolnośląskim.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Kiełczyna i okolic oraz współpracy gminy Dzierżoniów z Fundacją, pałac w Kiełczynie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs "Nasz Zabytek" to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs podzielony jest na dwie części: pierwsza to wybór jednego zabytku w województwie, a druga to zgłaszanie pomysłów na sposób użytkowania zwycięskiego obiektu. Pilotażowa edycja konkursu zorganizowana na Dolnym Śląsku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczności i samorządów.

W I konkursie mieszkańcy województwa dolnośląskiego przesłali 250 zgłoszeń, w których wskazali 56 zabytków. Spośród nich zwyciężył właśnie pałac w Kiełczynie. W II konkursie - na wybór funkcji społecznej pałacu - mieszkańcy Kiełczyna i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali zgłaszając wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie przez nich tego zabytkowego obiektu.

Podczas uroczystości, która odbyła się wczoraj w pałacu w Kiełczynie, prezes Fundacji Most the Most Brygida Ślabska przybliżyła idee konkursu "Nasz Zabytek" i podkreśliła ogromne zaangażowanie społeczności gminy Dzierżoniów oraz całego województwa dolnośląskiego.

Brygida Ślabska dodała także, że podpisana umowa to dopiero początek współpracy między Fundacją Most the Most i społecznością Kiełczyna oraz samorządem gminy Dzierżoniów.

Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podkreślił z kolei znaczenie pałacu w Kiełczynie dla regionu oraz docenił zaangażowanie się w projekt lokalnych społeczności. Przedstawił również plany związane z przyszłymi funkcjami, jakie będzie pełnił ten zabytkowy obiekt.

Docelowo w pałacu powstaną: sala integracji społecznej, gdzie będą odbywać się spotkania, warsztaty i zajęcia tematyczne - w tym dla seniorów, punkt informacji turystycznej połączony ze sklepikiem z rękodziełem, przestrzeń do działalności lokalnych stowarzyszeń, punkt biblioteczny z czytelnią, a także Izba Regionalna, w której prezentowana będzie bogata kolekcja eksponatów z obszaru gminy i regionu. Co ważne z punktu widzenia Fundacji, gmina Dzierżoniów zdecydowała się zaprosić do współpracy studentów katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, aby zaangażowali się w prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół pałacu.

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs "Nasz Zabytek".

W uroczystości oprócz przedstawicieli społeczności lokalnej wzięły też udział Dyrektor Regionu Dolnośląskiego BGK Ewa Nowak-Iskra oraz kierownik wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Maria Ptak.

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla pałacu w Kiełczynie
powrót do poprzedniej strony