SOŁECTWO TUSZYN

Sołtys    Anna PIEKARSKA
Statut    Statut Sołectwa TUSZYN
Rada Sołecka
  1. Stanisław FLORCZAK
  2. Joanna KRUK
  3. Marcin DEREWIANKO
  4. Jadwiga ŁUCZYŃSKA
  5. Marcin ORLIŃSKI
  6. Jakub KUBISZYN
  7. Joanna GARBACZ
Liczba mieszkańców    383   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    tuszyn@ug.dzierzoniow.pl