SOŁECTWO TUSZYN

Sołtys    Anna PIEKARSKA
Statut    Statut Sołectwa TUSZYN
Rada Sołecka
  1. Grażyna KUSZYK-MORAWSKA
  2. Stanisław FLORCZAK
  3. Joanna KRUK
  4. Marcin DEREWIANKO
  5. Jadwiga ŁUCZYŃSKA
  6. Marcin ORLIŃSKI
  7. Jakub KUBISZYN
  8. Joanna GARBACZ
Liczba mieszkańców    377   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    tuszyn@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.solectwo-tuszyn.pl