SOŁECTWO TUSZYN

Sołtys    Anna PIEKARSKA
Statut    Statut Sołectwa TUSZYN
Rada Sołecka
  1. Anna BOCZULA
  2. Joanna KRUK
  3. Rafał SUCHARZEWSKI
  4. Grażyna RADZIWOŃ
  5. Stefan MICHAŁEK
  6. Joanna GARBACZ
Liczba mieszkańców    377   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    tuszyn@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.solectwo-tuszyn.pl