SOŁECTWO ROZTOCZNIK

Sołtys    Leszek PAZIŃSKI
Statut    Statut Sołectwa ROZTOCZNIK
Rada Sołecka
  1. Adam BREAK
  2. Andrzej DĄBROWSKI
  3. Magdalena PIASECKA
  4. Małgorzata MAKOWSKA
  5. Łukasz BREAK-KEMPCZYŃSKI
  6. Stanisław KASPERCZYK
  7. Rafał SIENKIEWICZ
  8. Marcin WINIARSKI
  9. Wojciech STASZKOWIAN
  10. Piotr SOKOŁYK
Liczba mieszkańców    476   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    roztocznik@ug.dzierzoniow.pl