Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO ROZTOCZNIK

Sołtys    Leszek Paziński
Statut    Statut Sołectwa ROZTOCZNIK
Rada Sołecka
  1. Tadeusz MACHOWSKI
  2. Andrzej DĄBROWSKI
  3. Magdalena PIASECKA
  4. Rafał SIENKIEWICZ
  5. Adam BREAK
  6. Łukasz BREAK-KEMPCZYŃSKI
  7. Honorata PORĘBSKA
  8. Jan KASPERCZYK
Liczba mieszkańców    486   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    roztocznik@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.roztocznik.pl/