SOŁECTWO PIŁAWA DOLNA

Sołtys    Adam BULEK
Statut    Statut Sołectwa PIŁAWA DOLNA
Rada Sołecka
  1. Bożena KOŁODZIEJ
  2. Teodora SKUTNIK
  3. Maria CHUDEK
  4. Jan KOWALCZUK
  5. Krzystzof BEZDZIETNY
  6. Paweł ADAMCZYK
  7. Stanisław GAŁEK
  8. Czesław NALEWKA
  9. Przemysław PRZYBYSZEWSKI
  10. Janusz GÓRNIAK
Liczba mieszkańców    1434   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    pilawadolna@ug.dzierzoniow.pl