Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO PIŁAWA DOLNA

Sołtys    Adam Bulek
Statut    Statut Sołectwa PIŁAWA DOLNA
Rada Sołecka
  1. Elżbieta SAK
  2. Bożena KOŁODZIEJ
  3. Maria CHUDEK
  4. Czesław CHODYRA
  5. Daniel JURASZEK
  6. Krzysztof JURASZEK
Liczba mieszkańców    1521   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    pilawadolna@ug.dzierzoniow.pl