SOŁECTWO NOWIZNA

Sołtys    Henryka LATACZ
Statut    Statut Sołectwa NOWIZNA
Rada Sołecka
  1. Jarosław GARBACZ
  2. Marek KURIATA
  3. Jacek BŁASZCZYKIEWICZ
  4. Michał BŁASZCZYKIEWICZ
  5. Wioletta DROZDOWSKA
  6. Mirosław MĄDRZEJEWSKI
  7. Arkadiusz GNIEDZIEJKO
Liczba mieszkańców    375   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    nowizna@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://nasza-nowizna.pl