Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO NOWIZNA

Sołtys    Henryka Latacz
Statut    Statut Sołectwa NOWIZNA
Rada Sołecka
  1. Zbigniew DROZDOWSKI
  2. Marek KURIATA
  3. Jacek BŁASZCZYKIEWICZ
  4. Arkadiusz GNIEDZIEJKO
  5. Bożena KRIESTEN
Liczba mieszkańców    383   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    nowizna@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://nasza-nowizna.pl