SOŁECTWO MYŚLISZÓW

Sołtys    Agnieszka SŁUGOCKA
Statut    Statut Sołectwa MYŚLISZÓW
Rada Sołecka
  1. Sylwia TORENC
  2. Izabela JĘDRASIK
  3. Małgorzata HAJDUK
  4. Zbigniew SŁUGOCKI
  5. Marcin JĘDRASIK
  6. Kalina KULASZYŃSKA
  7. Sylwia GŁOGOWSKA-TRZECIAK
  8. Katarzyna CZUBATA
Liczba mieszkańców    139   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    mysliszow@ug.dzierzoniow.pl