Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO MYŚLISZÓW

Sołtys    Kazimiera Łękawska
Statut    Statut Sołectwa MYŚLISZÓW
Rada Sołecka
  1. Zbigniew SŁUGOCKI
  2. Agnieszka SŁUGOCKA
  3. Tadeusz BZOWY
Liczba mieszkańców    111   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    mysliszow@ug.dzierzoniow.pl