SOŁECTWO KIEŁCZYN

Sołtys    Tadeusz JÓZEFIAK
Statut    Statut Sołectwa KIEŁCZYN
Rada Sołecka
  1. Piotr JÓZEFIAK
  2. Iwona BABISZ
  3. Jarosław WODNICKI
  4. Magdalena JÓZEFIAK
  5. Katarzyna KRÓL
  6. Dominika BABISZ
  7. Wojciech BABISZ
Liczba mieszkańców    229   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    kielczyn@ug.dzierzoniow.pl