SOŁECTWO KIEŁCZYN

Sołtys    Tadeusz JÓZEFIAK
Statut    Statut Sołectwa KIEŁCZYN
Rada Sołecka
  1. BABISZ Iwona
  2. BABISZ Wojciech
  3. JÓZEFIAK Joanna
  4. JÓZEFIAK Piotr
  5. KRÓL Barbara
  6. KRÓL Katarzyna
  7. STRUCZAK Jadwiga
  8. ŚWITALSKA Dominika
Liczba mieszkańców    229   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    kielczyn@ug.dzierzoniow.pl