SOŁECTWO KIEŁCZYN

Sołtys    Tadeusz JÓZEFIAK
Statut    Statut Sołectwa KIEŁCZYN
Rada Sołecka
  1. Bolesław KINAST
  2. Monika ADAMSKA
  3. Wojciech STANISŁAWCZYK
  4. Agnieszka SZUMIEC
  5. Ewa SALATA
  6. Tomasz CZERWONKA
  7. Krzysztof ŚLIŻEWSKI
Liczba mieszkańców    279   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    kielczyn@ug.dzierzoniow.pl