Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO KIEŁCZYN

Sołtys    Piotr Szustka
Statut    Statut Sołectwa KIEŁCZYN
Rada Sołecka
  1. Bolesław KINAST
  2. Monika ADAMSKA
  3. Wojciech STANISŁAWCZYK
  4. Agnieszka SZUMIEC
  5. Ewa SALATA
  6. Tomasz CZERWONKA
  7. Krzysztof ŚLIŻEWSKI
Liczba mieszkańców    279   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    kielczyn@ug.dzierzoniow.pl