SOŁECTWO JODŁOWNIK

Sołtys    Wojciech ŚWITALSKI
Statut    Statut Sołectwa JODŁOWNIK
Rada Sołecka
  1. Ewelina ŚWITALSKA
  2. Robert WARCHOŁ
  3. Izabela KULIG
  4. Agnieszka BŁASZKIEWICZ
  5. Sebastian BŁASZKIEWICZ
  6. Aleksander BEHAN
  7. Daniel KALETA
  8. Monika WARCHOŁ
  9. Edyta JASIŃSKA
  10. Kamila KAZEK
Liczba mieszkańców    401   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    jodlownik@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.jodlowniczanie.eu/