Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO JODŁOWNIK

Sołtys    Wojciech Świtalski
Statut    Statut Sołectwa JODŁOWNIK
Rada Sołecka
 1. Krzysztof MIKA
 2. Aleksander BEHAN
 3. Sebastian BŁASZKIEWICZ
 4. Izabela KULIG
 5. Adam KOKOCIŃSKI
 6. Edyta JASIŃSKA
 7. Ewelina ŚWITALSKA
 8. Henryk KOZAR
 9. NIKOLA CZECHOWSKA
 10. ANNA CZERKAWSKA
 11. SYLWIA SZUKALSKA
Liczba mieszkańców    420   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    jodlownik@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.jodlowniczanie.eu/