Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO JĘDRZEJOWICE

Sołtys    Czesława Gorgol
Statut    Statut Sołectwa JĘDRZEJOWICE
Rada Sołecka
  1. Rafał PĘCZAR
  2. Krzysztof HOHOL
  3. Małgorzata HOHOL
  4. Andrzej WYKA
  5. Alicja KOSATKO
Liczba mieszkańców    100   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    jedrzejowice@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.jedrzejowice.pl