SOŁECTWO JĘDRZEJOWICE

Sołtys    Czesława GORGOL
Statut    Statut Sołectwa JĘDRZEJOWICE
Rada Sołecka
  1. Krzysztof HOHOL
  2. Józef HOHOL
  3. Małgorzata HOHOL
  4. Katarzyna GÓRKO
  5. Jerzy FYSZKO
Liczba mieszkańców    81   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    jedrzejowice@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.jedrzejowice.pl