PROJEKTY UE - Gmina Dzierżoniów

Nazwa operacji:
Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Cel operacji: Celem operacji jest skrócenie o 2,5 km dojazdu do terenów rekreacyjnych oraz placu zabaw w miejscowości Myśliszów, który obecnie wynosi 5,5 km co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi Ostroszowice i Mysliszów.

Wartość całkowita: 2419308.00 zł

Koszty kwalifikowane: 2381936.00 zł

Dofinansowanie: 1515625.00 zł

Informacje dotyczące realizacji projektu

2018-03-12

Przebudowa drogi Myśliszów - Ostroszowice

grafika-Przebudowa drogi Myśliszów - Ostroszowice

Zakończył się I etap przebudowy drogi Myśliszów - Ostroszowice. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, mijanek, nowej nawierzchni jezdni i chodnika łączącego Myśliszów z drogą powiatową (Bielawa - Owiesno).

Przebudowa drogi Myśliszów - Ostroszowice
2017-10-12

Modernizacja dróg w gminie Dzierżoniów

grafika-Modernizacja dróg w gminie Dzierżoniów

Obecnie na terenie naszej gminy trwa realizacja kilku inwestycji drogowych. Modernizacje i remonty dróg prowadzone są w Książnicy, Piławie Dolnej, Mościsku, Uciechowie, Myśliszowie i Kiełczynie.

Modernizacja dróg w gminie Dzierżoniów
2017-04-19

Europa inwestująca w obszary wiejskie

grafika-Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice". Celem operacji jest skrócenie o 2,5 km dojazdu do terenów rekreacyjnych oraz placu zabaw w miejscowości Myśliszów. Dojazd ten wynosi obecnie 5,5 km.

Europa inwestująca w obszary wiejskie
2016-09-02

Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy Dzierżoniów

grafika-Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy Dzierżoniów

W tym tygodniu podpisano umowy na dofinansowanie dwóch niezwykle ważnych dla naszej gminy inwestycji. Pozyskane środki pozwolą na przebudowę drogi łączącej Myśliszów i Ostroszowice oraz umożliwią rozpoczęcie procesu scalania gruntów w Piławie Dolnej i w części Owiesna.

Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy Dzierżoniów
2016-08-11

Droga łącząca Myśliszów i Ostroszowice zostanie wyremontowana

grafika-Droga łącząca Myśliszów i Ostroszowice zostanie wyremontowana

W marcu gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice". Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego nasza gmina znalazła się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Droga łącząca Myśliszów i Ostroszowice zostanie wyremontowana