Strona główna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

motto

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019

DataDokumentLink
2019-05-27Oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "PROFILAKTYCZNA STERYLIZACJA = ograniczenie bezdomności zwierząt".
2019-05-14Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Owiesno poprzez zakup i montaż trybun przy boisku piłkarskim".
2019-05-13Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Dobrocin w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej poprzez wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowym w Dobrocinie"
2019-04-26Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2019-04-08Zarządzenie Nr 70/48/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2019-04-05Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" i "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
2019-03-15ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2019-03-15UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
2019-03-15SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
2019-03-15ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA
2019-03-15OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2019-03-08Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" oraz "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych"
2019-02-28Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
2019-02-27Zarządzenie Nr 51/29/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2019-02-27Zarządzenie Nr 50/28/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019 w zakresie: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2019-01-28Zarządzenie Nr 30/8/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierzoniów...
2019-01-28Zarządzenie Nr 29/7/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019
2018-12-20Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2018-12-14Zarządzenie Nr 12/12/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" w ramach zadania szczegółowego "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2019 r."
2018-11-23Zarządzenie Nr 3/3/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2018-11-23Zarządzenie Nr 2/2/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
2018-10-22Sprawozdanie z konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku
2018-10-03Formularz konsultacji projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019
2018-10-03Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019
2018-10-03Zarządzenie Nr 513/93/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019