Strona główna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

motto

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016

DataDokumentLink
2016-11-15Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "SPARTA" Ostroszowice w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Program "KLUB" 2016 (II nabór)".
2016-09-06Oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Profilaktyczna sterylizacja = ograniczenie bezdomności zwierząt"
2016-09-02Nowy wzór umowy
2016-09-02Nowy wzór sprawozdania
2016-09-02Nowy wzór oferty
2016-08-04Oferta złożona przez Fundację Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu "Turystyki i krajoznawstwa" pt. "Geologiczny Earth-Caching na Przedgórzu Sudeckim".
2016-06-16Oferta Stowarzyszenia "Razem dla Wsi" na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016-05-12WZÓR - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego art. 19a
2016-05-12WZÓR - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19a
2016-05-12ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
2016-04-29Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2015
2016-04-11Zarządzenie Nr 205/45/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie: "Przeciwdziałania alkoholizmowi" i "Zwalczania narkomanii"
2016-03-24Zarządzenie Nr 197/36/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
2016-03-14Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie: "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym", "Turystyki i krajoznawstwa"
2016-03-01Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania
2016-03-01Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
2016-02-29Zarządzenie Nr 185/24/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
2016-01-25ZAPROSZENIE do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
2016-01-15Wykaz osób pracujących społecznie przy realizacji zadania publicznego
2016-01-15Zarządzenie Nr 163/2/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie...
2016-01-12Zarządzenie Nr 162/1/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2016
2015-12-08ZAPROSZENIE do udziału w pracach komisji konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia kandydata
2015-11-27ZARZĄDZENIE Nr 153/141/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2015-11-27ZARZĄDZENIE Nr 152/140/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
2015-11-16SPRAWOZDANIE z konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie Programu Współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
2015-10-12FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2015-10-12ZARZĄDZENIE Nr 125/113/15 WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 8 października 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały rady gminy Dzierżoniów w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016