Strona główna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

motto

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2015

DataDokumentLink
2015-09-17Oferta Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi "Przystań Mościsko" na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej wspólnoty i społeczności lokalne złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015-07-20Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich na zadanie publiczne w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015-04-01Zarządzenie Nr 44/33/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów zadanie z zakresu "Przeciwdziałania alkoholizmowi" i "Zwalczania narkomanii"
2015-03-26Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie w trybie art. 19a o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie
2015-03-17Zarządzenie Nr 36/25/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym", "Turystyki i krajoznawstwa"
2015-03-09Zarządzenie Nr 32/21/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych" i "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
2015-02-20Zarządzenie Nr 27/16/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
2015-01-27Wykaz osób pracujących społecznie przy realizacji zadania publicznego
2015-01-27Wzór oferty, umowy, sprawozdania
2015-01-09Zmiany do Zarządzenia Nr 13/2/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 9 stycznia 2015r.
2015-01-09Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym", "Turystyki i krajoznawstwa", "Przeciwdziałania alkoholizmowi", "Zwalczania narkomanii"
2014-12-22Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów z zakresu "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2014-11-27Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2014-11-27 Szczegółowy wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
2014-10-30Program współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 roku