SOŁECTWO PIŁAWA DOLNA - Grupa odnowy wsi

Lider    Bożena Kołodziej
Grupa
  1. Kowalczuk Anna
  2. Żygadło Bożena
  3. Filipiuk Rafał
  4. Mozalewski Bolesław
  5. Myślicki Andrzej
  6. Piątkowski Tomasz
  7. Filipiuk- Krawczyk Jolanta
  8. Juraszek Małgorzata
Dokumenty do pobrania 
 uchwała przystąpienia do programu
 strategia rozwoju wsi - aktualizacja
 strategia rozwoju wsi