SOŁECTWO OWIESNO - Grupa odnowy wsi

Lider    Agnieszka Stępień
Grupa
  1. Bąba Maria
  2. Pestkowska Joanna
  3. Koleśnik Justyna
  4. Koleśnik Jerzy
  5. Duran Agnieszka
  6. Wroński Piotr
  7. Pelc Maria
  8. Kurczab Marianna
  9. Sadło Ewelina
  10. Wrońska Joanna
Dokumenty do pobrania 
 uchwała przystąpienia do programu
 strategia rozwoju wsi - aktualizacja
 strategia rozwoju wsi