Mikroinstalacje fotowoltaiczne

2017-12-12

Mikroinstalacje fotowoltaiczne - dokumenty do pobrania

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z ogłoszeniem o naborze nr 1/2017 z dnia 1.12.2017 r., w ramach projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska", zamieszczamy dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o grant, które będą przyjmowane od 29.12.2017 r. od godz. 8:00 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15:00.

Załączniki do Wniosku o grant:

 1. Koncepcja Techniczna - wzór
 2. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (Dotyczy każdego właściciela/współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) - wzór
 3. Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (dotyczy każdego właściciela/współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego)
 4. Pełnomocnictwo wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wzór
 5. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy wszystkich Właściciela/Współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wzór
 6. Oświadczenie dot. zgody Właściciela/Współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego na wykonanie robót związanych z projektem - wzór
 7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - dotyczy wszystkich Właściciela/Współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wzór
 8. Oświadczenie - Instalacja odgromowa - wzór
 9. Oświadczenie - stopień dopasowania instalacji do potrzeb energetycznych Oświadczenie
 10. Gotowość projektu Grantobiorcy do realizacji - wzór

Załączniki do Koncepcji Technicznej:

 1. Kosztorys - wzór
 2. Wydruk z systemu informatycznego wspierającego proces projektowy (np. PVSol)
 3. Minimum 3 zdjęcia: 1 - z planowanego miejsca usytuowania generatora PV w kierunku południowym; 2 - tablicy rozdzielczej budynku lub innego wybranego miejsca przyłączenia mocy z systemu PV do instalacji elektrycznej budynku; 3 - połaci dachu, na której będzie rozlokowany system PV (w PDF).

powrót do poprzedniej strony