Strona główna

Kreatywność i nauka każdy uczeń tego szuka

motto

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

logo

Projekt skierowany jest do uczniów z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego w tym do uczniów: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia w blokach tematycznych:

 1. "Z językiem za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 2. "Młody przyrodnik" – wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych
 3. "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki
 4. "Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne
 5. "Kreatywny uczeń" – skuteczny biznesmen – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjności, praca zespołowa.

Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zostaną zorganizowane wycieczki szkolne.

Gmina Dzierżoniów zdecydowała się przystąpić do przedsięwzięcia w celu zwiększenia dostępności usług edukacyjnych i wyrównywania szans wśród uczniów. Projekt pozwoli ponadto na podniesienie jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Istotne jest także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Podczas przygotowywania projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a gmina Dzierżoniów jednym z sześciu partnerów, dyrektorzy szkół na podstawie wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w placówkach opracowali diagnozę i analizę potrzeb wybranych form wsparcia. Przygotowali również szczegółowy zakres dla każdego rodzaju działań edukacyjnych wraz ze wskazaniem koniecznych do realizacji zajęć dydaktycznych w swojej placówce.

Partnerami projektu są:

 • Powiat Dzierżoniowski
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Piława Górna
 • Gmina Niemcza
 • Gmina Łagiewniki

Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wartość całego projektu to 2 143 528,98 zł z czego do placówek prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów trafi kwota 399 691,60 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł.

Cele projektu:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.