KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/15
Nazwa usługi
Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek klienta
Wymagane dokumenty
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wraz z załącznikami określonymi we wniosku. Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Wniosek - opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł + 0,50 zł za każdy załącznik.
Termin załatwienia
Do 14 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.
Sposób odwołania
Nie dotyczy
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223,poz.2268 z późniejszymi zmianami).
Sprawę załatwia
Bożena Pompa-Wrona
telefon: 74 832-56-74
e-mail: profilaktyka@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 106