KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/13
Nazwa usługi
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek klienta
Wymagane dokumenty
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega
Termin załatwienia
Następnego dnia roboczego od daty wpływu
Sposób odwołania
Nie dotyczy
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późniejszymi zmianami)
Sprawę załatwia
Bożena Pompa-Wrona
telefon: 74 832-56-74
e-mail: profilaktyka@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 106