KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/02
Nazwa usługi
Wydanie dokumentu z archiwum zakładowego
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek zainteresowanego
Wymagane dokumenty
Podanie
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Podanie zwolnione z opłat
Termin załatwienia
Do 30 dni
Sposób odwołania
Nie przysługuje
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. Nr 217 z późn. zm.);
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107