KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/06
Nazwa usługi
Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Załączniki:
 1. dla istniejącego budynku:
  • kopię mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy (jeżeli budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków),
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 2. dla budynku w trakcie budowy:
  • kopię mapy zasadniczej, na której wykazany jest kontur budynku w budowie
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 3. dla budynku prognozowanego do wybudowania:
  • kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie przysługuje.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520).
Sprawę załatwia
Piotr Kuszka
telefon: 74 832-56-85
e-mail: geodezja@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205