KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/03
Nazwa usługi
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • w uzasadnionych przypadkach określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy katastralnej
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
17 zł
Termin załatwienia
7 dni
Sposób odwołania
Nie dotyczy
Podstawa prawna
  • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.).
  • Art. 1, 4, 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
Sprawę załatwia
Radosław Michałek
telefon: 74 832-56-89
e-mail: planowanie@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219