KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/02
Nazwa usługi
Renta planistyczna
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje z urzędu lub na wniosek
Wymagane dokumenty
  • na podstawie aktu notarialnego zbycia nieruchomości wszczyna się postępowanie
  • w uzasadnionych przypadkach określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy katastralnej
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
nie dotyczy
Termin załatwienia
60 dni
Sposób odwołania
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Podstawa prawna
Art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.).
Sprawę załatwia
Radosław Michałek
telefon: 74 832-56-89
e-mail: planowanie@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219