KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/10
Nazwa usługi
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje po złożeniu wypełnionego wniosku
Wymagane dokumenty
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) wymagana jest opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w wysokości - 21 zł. od każdego egzemplarza. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Dzierżoniów, pokój nr 123 lub na konto bankowe Urzędu Gminy Dzierżoniów Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 32 9527 0007 0039 4457 2000 0003.
Termin załatwienia
W terminie 7 dni od złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Brak
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Sprawę załatwia
Justyna Kostuś
telefon: 74 832-56-77
e-mail: j.kostus@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124