KARTY USŁUG Referat OR

SymbolNazwa uslugiLink
OR/01Wydanie dowodu osobistegoWydanie dowodu osobistego
OR/02Wydanie dokumentu z archiwum zakładowegoWydanie dokumentu z archiwum zakładowego
OR/03Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru MieszkańcówUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Mieszkańców
OR/04Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychWydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
OR/06Zameldowanie na pobyt stałyZameldowanie na pobyt stały
OR/07Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)
OR/08Wymeldowanie z pobytu stałegoWymeldowanie z pobytu stałego
OR/09Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)
OR/10Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)
OR/11Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzęduWymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu
OR/12Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
OR/13Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
OR/14Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
OR/15Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskieWpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie