KARTY USŁUG Referat OR

SymbolNazwa uslugiLink
OR/01Wydanie dowodu osobistegopokaż
OR/02Wydanie dokumentu z archiwum zakładowegopokaż
OR/03Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Mieszkańcówpokaż
OR/04Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychpokaż
OR/05Potwierdzenie zgodności z oryginałem dowodu osobistegopokaż
OR/06Zameldowanie na pobyt stałypokaż
OR/07Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)pokaż
OR/08Wymeldowanie z pobytu stałegopokaż
OR/09Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)pokaż
OR/10Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)pokaż
OR/11Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędupokaż
OR/12Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności. pokaż
OR/13Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pokaż
OR/14Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokaż
OR/15Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskiepokaż