KARTY USŁUG Referat IR

SymbolNazwa uslugiLink
IR/01Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopokaż
IR/02Renta planistycznapokaż
IR/03Zaświadczenie o przeznaczeniu terenupokaż
IR/04Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymipokaż
IR/05Decyzja o warunkach zabudowypokaż
IR/06Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopokaż
IR/07Decyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznejpokaż
IR/08Decyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejpokaż
IR/09Decyzja naliczeniowa za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejpokaż
IR/10Decyzja na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznejpokaż