KARTY USŁUG Referat IR

SymbolNazwa uslugiLink
IR/01Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IR/02Renta planistycznaRenta planistyczna
IR/03Zaświadczenie o przeznaczeniu terenuZaświadczenie o przeznaczeniu terenu
IR/04Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi.Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi.
IR/05Decyzja o warunkach zabudowyDecyzja o warunkach zabudowy
IR/06Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
IR/07Decyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznejDecyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
IR/08Decyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejDecyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa  na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
IR/09Decyzja naliczeniowa za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejDecyzja naliczeniowa  za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
IR/10Decyzja na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznejDecyzja  na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznej