KARTY USŁUG Referat FB

SymbolNazwa uslugiLink
FB/01Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznychUlgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych
FB/02Zezwolenie na wykreślenie hipoteki / wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipotekiZezwolenie na wykreślenie hipoteki / wydanie zaświadczenia 
na wykreślenie hipoteki
FB/03Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawneUlgi w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne
FB/04Ulga z tytułu nabycia gruntówUlga z tytułu nabycia gruntów
FB/05Wymiar podatku leśnego od osób fizycznychWymiar podatku leśnego od osób fizycznych
FB/06Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznychWymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych
FB/07Wymiar podatku rolnego od osób fizycznychWymiar podatku rolnego od osób fizycznych
FB/08Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnychWymiar podatku od nieruchomości osób prawnych
FB/09Wymiar podatku od środków transportowychWymiar podatku od środków transportowych
FB/10Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościWydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
FB/11Ulga inwestycyjna w podatku rolnymUlga inwestycyjna w podatku rolnym
FB/12Potwierdzanie przez Wójta umów dzierżawy zawieranych przez rolnikówPotwierdzanie przez Wójta umów dzierżawy zawieranych przez rolników